Język polski jako obcy – Polish for foreigners

Język polski jako obcy – Polish for foreigners – Türkler için Lehçe kursları Nasza Firma jest w trakcie przygotowywania nowej oferty edukacyjnej z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Szczegóły…