Logo GoodBooks

W 2019 roku nasza lektorka języka tureckiego, Agata Pawlina, dołączyła do zespołu specjalistów zaangażowanych w projekty edukacyjne i szkolenia organizowane na terenie całej Polski przez wrocławską firmę GoodBooks.

W GoodBooks od 10 lat szkolimy bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz nauczycieli. Naszym celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce, zwłaszcza poprzez wdrażanie innowacji technologicznych oraz zmianę sposobu pracy z czytelnikami.

http://goodbooks.pl

Szkolenia przygotowane przez Agatę wchodzą w skład cyklu dotyczącego europejskich literatur narodowych. Jest on jedną spośród spośród propozycji z szerokiej oferty szkoleń dla bibliotekarzy, przygotowanej przez zespół GoodBooks.

Oferta ta „ma inspirować do odkrywania nieznanych jeszcze książek z różnych, mniej lub bardziej popularnych, kręgów kulturowych”.

Współczesna literatura turecka i grecka (a właściwie nowogrecka), które są tematem szkoleń Agaty, należą zdecydowanie do tych „nieznanych jeszcze książek pochodzących z mniej popularnych kręgów kulturowych”. Podczas szkolenia, który łączy w sobie elementy wykładu, dyskusji i odczytu fragmentów literatury, uczestnicy zyskują wiedzę nie tylko na temat tego, co w ogóle mamy do dyspozycji na polskim rynku wydawniczym, ale także co warto polecić której grupie Czytelników.

Ponadto, przegląd nowości wydawniczych opublikowanych w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat, poprzedzony jest dość obszernym wstępem, którego celem jest przybliżenie historii regionu, historii literatury tureckiej oraz literatury greckiej.  Mamy nadzieję, że zapoznając uczestników szkoleń „niszową”, ale niezwykle ciekawą tematyką, przyczynimy się do podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy, a tym samym do poszerzania oferty czytelniczej w Polsce.

Jeśli jesteś przedstawicielem biblioteki lub innej instytucji oświatowej lub kulturowej i jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia z zakresu literatury tureckiej i / lub nowogreckiej – zapraszamy do kontaktu!

GoodBooks: tel. +48 604 998 304,  szkolenia@goodbooks.pl

Artaga: +48 723 26 13 13, turecki@artaga.edu.pl