W ostatnią niedzielę lutego, w Krakowie, w Bazylice oo. Paulinów na Skałce odbył się inauguracyjny koncert zaprzyjaźnionej z nami Fundacji Promocji Kultury i Sztuki „Ad Operam”.

Podczas koncertu młodzi śpiewacy i instrumentaliści zaprezentowali utwory sakralnej muzyki wokalno-instrumentalnej, te popularne i te mniej znane. W pierwszej części – dzieła kompozytorów renesansowych i barokowych, a w drugiej – twórców romantycznych, XX-wieku oraz współczesnych, zwłaszcza kompozytorów polskiej muzyki filmowej.

Zdjęcia wykonał Łukasz Ginalski.

Recenzja koncertu inaugurującego opublikowana została w portalu Kultura w Krakowie. Zachęcamy także wszystkich młodych artystów do zapoznania się ze szczegółami działalności Fundacji Ad Operam.