Na naszej stronie internetowej http://turecki.edu.pl ogłosiliśmy terminy rozpoczęcia zajęć kursów języka tureckiego. W tym roku akademickim udało nam się otworzyć aż pięć grup – dwie online, dwie w Krakowie i jedną w Katowicach.

22.09.17 Kurs tureckiego – Terminy rozpoczęcia zajęć

Zainteresowani ale jeszcze niezdecydowani będą mogli dopisać się do tych grup do połowy października, zapewnimy im zajęcia wyrównawcze, aby nadrobili ewentualne zaległości.

turecki@artaga.edu.pl

Zapraszamy!