Księgowość dla freenalcerów – cennik:

 • rozliczenie roczne (PiT-11) freelancera
  • zarobki z jednego źródła, rozliczenie bez małżonka, bez ulg : 30 zł brutto
  • zarobki z jednego źródła, rozliczenie z małżonkiem, bez ulg : 40 zł brutto
  • zarobki z kilku źródeł, rozliczenie bez małżonka lub z małżonkiem, bez ulg: 50-60 zł brutto
  • bardziej skomplikowane rozliczenia – w zależności od ilości dokumentów – od 70 zł brutto
 • rozliczanie działalności gospodarczej*
  • kompleksowa usługa obejmująca bez dodatkowych opłat:
   • weryfikację dokumentacji
   • sporządzanie dodatkowych dokumentów księgowych (np. dowody wewnętrzne, faktury)
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   • sporządzanie podatkowych rozliczeń rocznych
   • sporządzanie korekt deklaracji na wniosek Zleceniodawcy
   • ewentualny kontakt z US i ZUS
  • do 20 dokumentów / miesiąc: 200 zł brutto / m-ąc z możliwością negocjacji cennika

* podane ceny służą orientacji, oferta przygotowywana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od charakteru wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, od tego czy jest płatnikiem VAT, itp.