Firma Artaga oferuje obsługę księgową małych i średnich firm oraz freelancerów, specjalizując się szczególnie w rozliczaniu artystów i lekarzy. Sprawdź nasz cennik!

Zapraszamy do kontaktu: ksiegowosc@artaga.edu.pl

Oferowane przez nas usługi to:

Pełna księgowość

– utworzenie i aktualizacja planu kont
– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla rozliczenia podatku VAT
– sporządzanie odpowiednich deklaracji podatku VAT
– sporządzanie odpowiednich rozliczeń podatku dochodowego
– sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
– sporządzanie odpowiednich deklaracji za rok obrotowy

Księgowość uproszczona

– prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– sporządzanie odpowiednich deklaracji podatku VAT
– sporządzanie odpowiednich deklaracji podatku dochodowego
– sporządzanie odpowiednich rocznych rozliczeń podatkowych

Kontakt i rozliczenia z ZUS

– zgłaszanie i wygłaszanie uprawnionych do ubezpieczenia społecznego
– zgłaszanie i wygłaszanie uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego
– zgłaszanie i wygłaszanie uprawnionych do funduszu pracy
– sporządzanie odpowiednich miesięcznych deklaracji ZUS

Obsługa kadr i płac

– przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku zatrudnienia
– przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku zatrudnienia
– sporządzanie list płac pracowników
– rozliczanie umów zlecenie
– rozliczanie umów o dzieło
– sporządzanie rocznych rozliczeń zatrudnionych (PiT-11, PiT-40)

Sporządzanie rozliczeń rocznych dla freenlancerów

– szczegóły znajdziesz na podstronie Księgowość dla freelancerów

Zapraszamy do kontaktu: ksiegowosc@artaga.edu.pl