Język polski jako obcy – Polish for foreigners – Türkler için Lehçe kursları

Polish for foreigners
Polish for foreigners – coming soon!

Nasza Firma jest w trakcie przygotowywania nowej oferty edukacyjnej z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.
Szczegóły wkrótce!

Polish for foreigners – new offer! Coming soon!

Lehçeyi öğrenmek ister misiniz? Bize email yazınız, daha detaylı bilgiyi verebiliriz! polski@artaga.edu.pl